Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στα:
6946.462561 (ΚΙΝ.)

Έδρα στα Ιωάννινα:
26510.47746
26510.40877

Ξενοδοχειακού συγκροτήματος:
26820.41618
26820.41671
26820.41679
26820.41745 (FAX)

Σχετικά με τις κρατήσεις της περιόδου από 1/11 έως και 14/4 , αυτές γίνονται στα τηλέφωνα των Ιωαννίνων:
26510.47746
26510.40877
6946.462561 (ΚΙΝ.)
e-mail address: MitikaHotelAp@yahoo.com

Με τιμή,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ